top of page

ਸਕੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

DSC_0047.jpg

ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਭਵ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਕੂਲ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ (2020 -24) ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਤੀਜਿਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ।

2

AIP ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਕੂਲ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਤੰਗ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ (SSP) ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।  AIP ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ 4-ਸਾਲ ਦੇ SSP ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ ਰਣਨੀਤੀਆਂ (KIS) ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿੱਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੋਵੇਗਾ। AIP ਸਕੂਲ ਸੁਧਾਰ ਟੀਮ (SIT) ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। SIT AIP ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਫਰੇਮਵਰਕ (FISO) ਸੁਧਾਰ ਚੱਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

3

ਸਕੂਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ) ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸਕੂਲ ਕੌਂਸਲ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ VRQA ਸਟੇਟ ਰਜਿਸਟਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰਵੋਤਮ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਬਾਰੇ ਉਤਸੁਕ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

bottom of page