top of page

ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ 
ਸਮਾਗਮ

ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਕੰਪਾਸ ਲੌਗਇਨ ਰਾਹੀਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ

ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ

bottom of page